تبلیغات
دروس سوم راهنمایی - درس سوم و چهارم و پنجم و ششم جغرافیا(پایه سوم راهنمایی)

امروز:

درس سوم و چهارم و پنجم و ششم جغرافیا(پایه سوم راهنمایی)

به غیر از كره جغرافیایی و نقشه كه اساسی ترین وسایل آموزش جغرافیا هستند، ابزار و وسایل دیگری نیز به یادگیری جغرافیا كمك می كنند. این وسایل عبارتند از عكس جغرافیایی، فرهنگ جغرافیایی‌، مدل های جغرافیایی ، نمودار و جدول های جغرافیایی و ...

عكس های جغرافیایی چه نوع عكس هایی هستند؟
برای آموختن جغرافیا از انواع عكس ها می توان استفاده كرد، از جمله عكس های معمولی كه از مناظر طبیعی شهرها، خانه ها وفعالیت های انسانی گرفته می شود و با دقت در آن ها می توان اطلاعات جالبی بدست آورد. عكس های هوایی كه برای تهیه نقشه های جغرافیایی از آن ها استفاده می شود و عكس های ماهواره ای كه ماهواره ها آن ها را تهیه و به زمین مخابره می كنند. این عكس ها اطلاعات بسیار مفید و جدیدی را از سطح كره زمین یا پراكندگی ابرها از جو زمین در اختیار ما قرار می دهند. جغرافی دانان با استفاده از این عكس ها، وقوع طوفان های مهیب را پیش بینی كرده و آتش سوزی در جنگل های دور افتاده را مشاهده می كنند و به این ترتیب از تغییرات مطلع می شوند و هنگام بروز حوادث طبیعی ، جان انسانهای زیادی را نجات می دهند.
 

در جغرافیا، اسامی و اصطلاحات زیادی بكار می رود كه برای آموختن آن ها از كتاب های خاصی استفاده می كنند. به این گونه كتاب ها فرهنگ اصطلاحات جغرافیایی، یا دایرة المعارف جغرافیایی می گویند. گاهی این فرهنگ ها با تصاویر و نقشه های مختلفی همراه است كه در این صورت ، آن ها را فرهنگ نامه های مصور جغرافیایی می نامند.

 

از جمله وسایل دیگری كه برای آموختن جغرافیا كمك می كنند. مدل های جغرافیایی اند. مدلهای جغرافیایی انواع مختلفی دارند كه در سال های بالاتر با آن آشنا می شوید. گاهی یك بخش از محیط طبیعی را در آزمایشگاه در ابعاد كوچكی مشابه سازی می كنند و پدیده های جغرافیایی را در مقیاس كوچك بر روی آن آزمایش می كنند. به چنین ابزاری كه فهم موضوعات جغرافیایی را برای ما آسان می كنند. مدل جغرافیایی می گویند. یكی از معروف ترین مدل در آموزش جغرافیا «میزشن» است كه با استفاده از مواد ساده ای مانند شن، ماسه ، خاك یا خاك اره می توان شکل ساده ای از طبیعت را ساخت و آزمایش های مختلفی با آن انجام داد.  

نمودارها و جدول ها : نیز از وسایلی هستند كه درجغرافیا برای نمایش یا مقایسه بكار می روند كار اصلی نمودارها و جدول های جغرافیایی ، نمایش ساده ی اطلاعات جغرافیایی است. بطوریكه با یك نگاه می توان مطالب زیادی از آنها را بدست آورد. نمودارها انواع مختلفی دارند از جمله نمودار تصویری، ستونی ، دایره ای و منحنی اطلاعات و جغرافیایی درجدول ها دسته بندی می شوند. گاهی پس از تكمیل اطلاعات یك جدول، برای مقایسه با جدول های دیگر از آن ها ، نمودارهای جدیدی ترسیم می كنند  

مشاهده مستقیم :

همه ی وسایلی كه به آن ها اشاره كردیم. واسطه هایی برای یادگیری جغرافیا هستند، در واقع آن ها ، به شكل غیرمستقیم اطلاعات جغرافیایی را برای مطالعه فراهم می آورند اما دانش جغرافیا بیش از هر دانش دیگری به مشاهده مستقیم نیاز دارد. جغرافی دانان تنها در صورتی می توانند اطلاعات جدید جغرافیایی تولید كنند كه محیط و پدیده های جغرافیایی را مشاهده كرده باشند. به همین دلیل درس جغرافیا همواره با فعالیت های میدانی «بازدید های علمی» همراه بوده است.

– چند نمونه از وسایلی كه در مطالعه جغرافیا مورد استفاده قرار می گیرند را نام ببرید.

كره جغرافیایی ، نقشه ، عكس و فرهنگ جغرافیایی، مدل های جغرافیایی، نمودار و جدول های جغرافیایی،برنامه های رایانه ای جغرافیایی

2 – عكس های جغرافیایی چه فوایدی دارند؟

جغرافی دانان با استفاده از این عكس ها وقوع طوفان های مهیب را پیش بینی و آتش سوزی درجنگل های دور افتاده را مشاهده می كنند و به این ترتیب از تغییرات مطلع می شوند و هنگام بروز حوادث طبیعی جان انسانهای زیادی را نجات می دهند
   3 – نقش مشاهده ی مستقیم را در دانش جغرافیا توضیح دهید.

دانش جغرافیا بیش از هر دانش دیگری دیگری به مشاهده مستقیم نیاز دارد. جغرافی دانان تنها در صورتی می توانند اطلاعات جدید جغرافیایی تولید كنند كه محیط و پدیده های اجتماعی و جغرافیایی را مشاهده كرده باشند. به همین دلیل درس جغرافیا دلیل درس جغرافیا همواره با فعالیت های میدانی یا بازدیدهای علمی همراه بوده است.

4 – نمودارها و جدول ها به چه منظور بكار می روند و كار اصلی آنها چیست؟

نمودارها و جدولها از وسایلی هستند كه درجغرافیا برای نمایش یا مقایسه به كار می روند. كار اصلی آنها نمایش ساده ی اطلاعات جغرافیایی است بطوریكه با یك نگاه می توان مطالب زیادی را از آنها بدست آورد

درس چهارم : درباره ناهمواریها چه می دانید؟
درس پنجم :‌ناهمواریها چند نوع اند ؟
درس ششم – چین خوردگیها چند نوعند؟

 

آیا تاكنون اصطلاح ناهمواری را شنیده اید؟ به كوهها، دشت ها، دره ها ، جلگه ها ، تپه ها و پدیده های دیگری مثل آن ها كه در روی زمین قرار گرفته اند، ناهمواری می گویند. به همه پستی ها و بلندی هایی كه در سطح زمین دیده می شوند ناهمواری می گویند.
چرا ناهمواریها را مطالعه می كنیم؟
مطالعه ی ناهمواریها یعنی چگونگی پیدایش آن ها و تحولاتی كه از گذشته تاكنون داشته اند و شكلی كه در آینده پیدا می كنند بر عهده ی «پیكره شناسان زمین» است. پیكر شناسان زمین، ناهمواریها را دسته بندی كرده و عوامل پیدایش هر یك را مشخص می كنند و مورد مطالعه قرار می دهند. آنان هم چنین به تغییرات ناهمواریها توجه می كنند. ناهمواریها همواره به شكل ثابتی نیستند. عوامل تغییر دهنده ی چهره ی زمین ،آرام آرام یا به سرعت شكل ناهمواریها را تغییر می دهند. پیكرشناسان زمین سعی می كنند با شناسایی تحولات ناهمواریها ، آینده ی آن ها را پیش بینی كنند. مطالعه ناهمواریها به ما كمك می كند تا محیط طبیعی زندگی خود را بهتر بشناسیم و از آن بهتر و عاقلانه تر بهره ببریم.  كوهستان ها :

 

به شكل فوق نگاه كنید. این یك نقشه جهان نماست كه ویژه گی های طبیعی كره زمین را نشان می دهد. در راهنمای این نقشه دقت كنید. در این نقشه در روی خشكی ها كدام رنگ بیشتر دیده می شود؟ نام رشته كوههای مرتفعی را كه در روی این نقشه نوشته شده است. بخوانید.
راستی آیا هیچ گاه از خود پرسیده اید که کوه های زیبا و سر به فلک کشیده چگونه به وجود آمده اند؟ چرا بعضی از آنها بسیار بلندند در حالی که برخی دیگر ارتفاع کمتری دارند؟ آیا همه کوه ها در یک زمان به وجود آمده اند.
   سؤالات درس 4 :
1 – ناهمواریها را تعریف كنید
.

به همه پستی ها و بلندیهایی كه در سطح زمین دیده می شوند ناهمواری می گویند.    2 – وظیفه پیكر شناسان زمین چیست؟

مطالعه ناهمواریها ، یعنی چگونگی پیدایش آنها و تحولاتی كه از گذشته تاكنون داشته اند و شكلی كه در آینده پیدا می كنند برعهده پیكر شناسان زمین است. پیكرشناسان زمین، ناهمواریها را دسته بندی كرده و عوامل پیدایش هر یك را مشخص می كنند و مورد مطالعه قرار می دهند، انان هم چنین به تغییر ناهمواریها توجه می كنند و با شناسایی تحولات ناهمواریها، آینده آنها را پیش بینی می كنند.    3 – مطالعه ناهمواریها چه فایده ای دارد؟

مطالعه ی ناهمواریها به ما كمك می كند تا محیط طبیعی زندگی خود را بهتر بشناسسیم و از آن بهتر و عاقلانه تر بهره ببریم.    درس پنجم :‌ناهمواریها چگونه تغییر می کنند ؟

 

تغییر شكل ناهمواریها :‌الف – كوهستان ها :
در نواحی كوهستان ها ، عواملی چون یخچال ها، باد ، باران، آب های جاری و تغییرات دما چهره ی كوهستان را تغییر می دهند. مواد حاصل از تخریب كوهستان ها ، به شكل تخته سنگ ها، قطعه سنگ ها، قطعه سنگ ها، پاره سنگ ها، دانه های شن و ماسه به حركت در می آیند. این مواد به وسیله آب ، باد یا فروریختن از بالا به پایین دامنه ها منتقل می شوند و در نقاط دیگری برجای می مانند.
ب : سواحل : در نواحی ساحلی . ناهمواریها با سرعت بیشتری تغییر شكل می دهند. در بسیاری از این نواحی، میزان بارندگی بیشتر از نواحی دور از دریاست. باران و آب های ناشی از آن شكل ناهمواریهای ساحلی را تغییر می دهد.
هم چنین امواج دریا به ساحل برخورد كرده و ناهمواریهای ساحلی را تخریب می كنند و مواد آن را با خود به دریا می برند. باد نیز در ساحل ، ماسه ها را جا به جا می كند و شكل ناهمواریهای ساحلی را تغییر می دهد.
در نواحی ساحلی ، طوفان های دریایی بسیار شدید رخ می دهد كه ممكن است طی چند ساعت ، ناهمواریها را فرسوده كند و چهره جدیدی به ساحل بدهد.
پ – در بیابان ها :
در بیابان ها ، تفاوت دما سبب وزش بادهای نسبتاً شدید می شود. این بادها، شن و ماسه های بیابان را جابه جا می كنند و آن ها را به صخره ها و سنگ ها می كوبند و هم چون سمباده ، سنگ ها و صخره ها را صیقل می دهند. باد ماسه های بیابان را به شكل انواع تپه های ماسه ای در جایی انباشته می كند و پیوسته با وزش خود، شكل تازه ای به آنها می دهد. هم چنین تفاوت دمای شب و روز در نواحی بیابانی زیاد است. در بیابان ها، در طول شب به علت كمبود ابر در آسمان گرمای زمین به سرعت به آسمان منتقل شده و هوا سرد می شود اما در طول روز خورشید به بیابان می تابد و آن را بسیار گرم می كند. این گرمی و سردی هوا در نواحی بیابانی پیوسته ادامه دارد و سبب تخریب سنگ ها بر اثر انبساط و انقباض می شود.
   آیا انسان هم می تواند ناهمواریها را تغییر دهد؟

 

انسان با استفاده از ماشین آلات سنگین راه سازی و ساختمانی و بهره گیری از مواد منفجره، ناهمواریها از بین می برد و ناهمواریهای تازه ای می سازد.
تغییردادن ناهمواریها توسط انسان با هدف بهره برداری از منابع سطحی یا زیرزمینی انجام می شود، استخراج زغال سنگ ، نفت ، نمك و سنگ های معدنی ارزشمند (سنگ آهن، مس و مانند آن ها) سبب تغییر شكل ظاهری زمین می شود. احداث تونل و جاده در نواحی پست و بلند نیز نیازمند تخریب نواحی مرتفع و پركردن نواحی پست است. انسان برای احداث شهرها هم باید زمین ها را هموار كند واین امر، از راه تغییر شكل ناهمواریها میسر می شود. بطور كلی ، انسان با نیروی اندیشه ی خود و با استفاده از ابزارهای گوناگون، سطح زمین را در دراز مدت و كوتاه مدت تغییر می دهد.
تغییر دادن مسیر رودها، ایجاد نهرهای جدید، احداث سد بر روی رودها، ساختن دیوارهای ساحلی برای مقابله با امواج دریا و حتی ساختن جزایر یا از یغ بردن آن ها از جمله ی دیگراقدامات انسان است كه باعث تغییراتی در شكل ظاهری زمین می شود.
   سوالات درس 5
1 – تغییر شكل ناهمواریها در كوهستان تحت تأثیر چه عواملی ایجاد می شود؟

در نواحی كوهستانی، عواملی چون یخچال ها، باد، باران، آب های جاری و تغییرات دما چهره ی كوهستان ها را تغییر می دهند.    2 – تغییر شكل ناهمواریها در نواحی ساحلی بیشتر است یا نواحی دور از دریا؟چرا؟

در نواحی ساحلی – زیرا در بسیاری از این نواحی، میزان بارندگی بیشتر از نواحی دور از دریاست. باران آب های ناشی از آن، شكل ناهمواریهای ساحلی را تغییر می دهد . همچنین امواج دریا به ساحل برخورد می كنند و ناهمواریهای ساحلی را تخریب كرده و مواد آن را با خود به دریا می برند. باد نیز در ساحل ماسه ها را جابه جا می كند و شكل ناهمواریهای ساحلی را تغییر می دهد. در نواحی ساحلی طوفان های دریایی بسیار قوی رخ می دهد كه ممكن است طی چند ساعت ناهمواریها را فرسوده كند و چهره جدیدی به ساحل بدهد.    3 – هدف انسان از تغییر دادن ناهمواریها چیست؟

بهره برداری از منابع سطحی یا زیر زمینی    درس ششم – چین خوردگیها چند نوع اند؟

 

رودها مواد تشكیل دهنده سطح زمین را تخریب می كنند و آن ها را با خود حمل كرده و در نهایت به دریاها و اقیانوس ها می برند. این مواد كه به آنها رسوب می گویند. در دریا ته نشین می شوند. به این عمل رسوب گذاری گفته می شود. در عمل تخریب ناهمواریهای سطح زمین «حمل مواد حاصل از آن» و در بر جای گذاشتن آنها در مناطق دیگر فرسایش نام دارد. البته فرسایش تنها توسط آب انجام نمی شود و عواملی چون باد، امواج دریا و یخچال ها فرسایش ایجاد می كند و چهره زمین را تغییر می دهند. بر اثر برجای ماندن مواد رسوبی در دریاها ، لایه های رسوبی طی میلیون ها سال بر روی یكدیگر انباشته می شوند. ممكن است حركات زمین بعدها، آرام آرام لایه های رسوبی را خمیده كند و به طرف بالا حركت دهد. بعد از گذشت مدت زمانی بسیار زیاد، لایه های رسوبی خمیر شده از دریاها سردر می آورند و به شكل چین خوردگیها در سطح زمین ظاهر می شوند چین خوردگی های هیمالیا ، زاگرس و البرز به همین ترتیب بوجود آمده اند. فشاری كه به لایه های رسوبی وارد می شود ممكن است از جهات مختلفی باشد.
به خمیدگی یا چین خوردگی به سمت بالا تاقدیس و به خمیدگی یا چین خوردگی به سمت پائین ناودیس می گویند.
اگر از پهلو به چین خوردگیها نگاه كنیم، آن ها را مانند شكل 8 می بینیم ، چین خوردگی ها همواره به شكل اولیه خود نمی مانند. باران و برف، باد ، یخ و تغییر دما (شكل 8 ص 31) سبب تخریب آنها می شود مواد حاصل از تخریب چین خوردگیها (كوه ها ) به دریاها و اقیانوس ها حمل و در آن جا ته نشین می شوند و این چرخه ، ادامه پیدا می كند اما نه در مدتی كوتاه ، بلكه طی میلیون ها سال ، شناسایی شكل اولیه ی چین خوردگی دشوار است
.
 

   سؤالات درس 6 :
1 – رسوب گذاری را تعریف كنید؟

رودها مواد تشكیل دهنده ی سطح زمین را تخریب می كنند و آنها را با خود حمل كرده و در نهایت به دریاها و اقیانوس ها می برند به این مواد كه به آنها رسوب می گویند، در ته دریا ته نشین می شوند به این عمل رسوب گذاری گفته می شود.    2– فرسایش را تعریف  كنید.

عمل تخریب ناهمواریهای سطح زمین، حمل مواد حاصل از آن و بر جای گذاشتن آنها در مناطق دیگر فرسایش نام دارد.    3 - «تاقدیس» و «ناودیس» را تعریف كنید؟

به خمیدگی یا چین خوردگی به سمت بالا تاقدیس و به خمیدگی یا چین خوردگی به سمت پایین ناودیس می گویند.

4 – چین خوردگی مایل و چین خوردگی خوابیده را تعریف كنید؟

اگر فشار نیروهای درونی زمین قوی باشد یا اگر طبقات رسوبی نرمی كمتری داشته باشند چین ها در جهتی كه به آنها فشار وارد می شود خمیدگی پیدا می كنند اینها را چین های مایل می گویند ومحور این چین ها عمودی نیست بلكه خمیدگی نام دارد.
هنگامی كه فشاردرونی زمین بسیاز قوی باشد یا وقتی كه چین ها به مانع برخورد كنند بر روی هم قرار می گیرند حتی می شكنند، اینها را چین های خوابیده می نامند.

5
– گسل چیست؟

گاهی به دلیل حركت عمودی، و فشار داخلی بر رسوبات سخت ، شكستگی ایجاد می شود. در طبیعت به این نوع شكستگی ها كه با اختلاف ارتفاع لایه های رسوبی همراه است گسل می گویند.


نوشته شده در : جمعه 18 تیر 1389  توسط : میلاد جلیلیان.    نظرات() .

alyshalazusky.jimdo.com
جمعه 20 مرداد 1396 07:14 ب.ظ
Hi there to all, the contents present at this site are actually
amazing for people knowledge, well, keep up the good work fellows.
Can stretching help you grow taller?
جمعه 13 مرداد 1396 06:47 ب.ظ
Wonderful items from you, man. I have have in mind your stuff
previous to and you're just extremely wonderful. I really like what you have acquired here,
certainly like what you are stating and the way in which wherein you say it.
You are making it enjoyable and you still take care of to stay it smart.

I can't wait to read much more from you. That is really a terrific
web site.
shawndahyle.jimdo.com
جمعه 13 مرداد 1396 06:38 ب.ظ
Thanks for finally talking about >دروس سوم راهنمایی - درس سوم و
چهارم و پنجم و ششم جغرافیا(پایه سوم راهنمایی) <Liked it!
Foot Pain
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:14 ب.ظ
My partner and I stumbled over here from a different website and thought I should check things out.
I like what I see so now i am following you. Look forward to looking over your web page again.
Albertha
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:18 ب.ظ
Hi i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this article i thought
i could also make comment due to this good paragraph.
Sylvester
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:35 ق.ظ
Hi there! This article could not be written any better!
Looking at this article reminds me of my previous roommate!
He continually kept talking about this. I will forward this information to him.
Pretty sure he will have a very good read. Many thanks for sharing!
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 10:01 ب.ظ
What's up, always i used to check webpage posts here in the early hours in the morning,
since i enjoy to gain knowledge of more and more.
درسا
شنبه 5 بهمن 1392 12:03 ق.ظ
ممنمون خوب بود موفق باشی
لیدا
پنجشنبه 21 آذر 1392 12:22 ب.ظ
بوووووووووووووووووووس ب همه.باااااااااااای
لیدا
پنجشنبه 21 آذر 1392 12:21 ب.ظ
خوووووووب بود.ممنونم ازکمکت.بچه ها؟باادب باشید.اگه دوس نداریدازمطالبش استفاده کنین خوب دیگه چرامیاین؟ای بابا؟خوب زشته.این حرفاچیه میزنید؟بااین حرفاشخصیت خودتونوخاواده هاتونونشون مدید.واااقعاواسه اونایی ک ادب ندارن متاسفم
.حالابیخی.ازکسی ک اومده این مطالب روگذاشته ممنونم.من درباره میزشن تحقیق مخوام ولی هرجامیگردم پیدانمیشه.نمیدونم بایدچیکارش کنم.معلممونم منومیکشه اگه تادوشنبه نبرم.بچه هابرام دعاکنین.البته بچه های باادب ازمله داداش میلادخودم.همتونودوس دارم.ب.و.س تابعدبای مراخف خودتونم باشید.من لیداهستم 14سالمه خونمونم شماله ینی لاهیجان اگه شدبازم ب سایتتون سرمیزنم.تااون موقع امیدوارم ک مطالبتونوبیشترکنین.ب هرحال ازهمه ممنونم.مخصوصامدیراینجاوداداش میلادک اینقدزحمت میکشن... .
علی 110
دوشنبه 18 آذر 1392 06:51 ب.ظ
برو بمیر مرتیکه کس کش اگه تخم داری اینو بزار
هایده جوووووووووووووووووووووووون
شنبه 16 آذر 1392 11:31 ب.ظ
بی عقل درس نهمم بزار دیگه
مائده
شنبه 16 آذر 1392 03:49 ب.ظ
بیییییییییییییخودبود
یکشنبه 10 آذر 1392 03:34 ب.ظ
عالی بود خیلی ممنون
نگار
پنجشنبه 7 آذر 1392 10:27 ق.ظ
خوبـ بـود ولیـ بـا عکسـ بهتـر بـود
Amir
یکشنبه 3 آذر 1392 10:22 ب.ظ
عالی بد دستت درد نکنه
مزاحم
یکشنبه 3 آذر 1392 10:20 ق.ظ
چرت و پرت نوشتی .مزخررررررررف
شنبه 2 آذر 1392 04:19 ب.ظ
اصلا هم خوب نبود
با ادب
سه شنبه 14 آبان 1392 12:54 ب.ظ
به هیکلت ریدن و وبلاگتم خیلی ریده بود به گر بابات هم ریدن پدر سگ بی شعور وتله سگ بی پدر مادر خیلی پدر سگ بی پدری
محمد عبادی
سه شنبه 14 آبان 1392 12:51 ب.ظ
به هیکلت ریدن و وبلاگتم خیلی ریده بود
ذذ
پنجشنبه 9 آبان 1392 04:41 ب.ظ
كتاب جدید 92 نیست و كلاتغییركرده یكم به روز باش
سه شنبه 7 آبان 1392 07:16 ب.ظ
بد بود كتابو نوشتی كلا عكسم نیس چرت بود بدددددددد
عشقت
یکشنبه 5 آبان 1392 07:47 ب.ظ
میلاد فریبا راست میگه به تو چه
عشقت گلم
یکشنبه 5 آبان 1392 07:46 ب.ظ
افتضاح بود بسیار بد
عسل
شنبه 4 آبان 1392 10:45 ب.ظ
خیلی مسخرست باید کارهاتونو بادقت انجام دهید تا حرس بچه ها رو درنیارید خوب انجام بدهیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییید ممنون تابعد
میلاد
چهارشنبه 1 آبان 1392 07:27 ب.ظ
فریبا حرف دهنتو مزه مزه کن بعد ... بزن!!!
سراب
چهارشنبه 24 مهر 1392 06:15 ب.ظ
خوب بود
سه شنبه 19 دی 1391 07:22 ق.ظ
فریبا
شنبه 11 آذر 1391 09:21 ب.ظ
همش تو کتاب بود دوست عزیز.تا زحمت بکشم بیام وبلاگت از کتاب مینویسم.
واقعا پسراااا خلاقیت نداااارن................
1دوست
شنبه 11 آذر 1391 07:04 ب.ظ
باعکس بهتر بود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30